Kérdés: Telefonon szóban elhangzott, hogy a bérleti díjat emelni akarják januártól. Erről nem kell értesíteni december 15-ig levélben? Jelenleg 45.000 Ft-ot fizetek. Mennyivel emelhet januártól és milyen indokkal? Mi az, ami elfogadható részemről? Tudom arra megy ki a játék, hogy olyan összeget akar az önkormányzat, hogy ne fogadjam el és felmondhassa a szerződést, de gondolom drasztikus emelést nem csinálhat. Ha nem értesít ki levélben előtte, akkor januártól nem is módosíthatja csak pl. februártól?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Önkormányzati lakás esetén a használati díj emelésének mértékét és feltételeit önkormányzati rendelet határozza meg. Ezen rendeletet az adott Önkormányzat honlapján, vagy az Önkormányzat helyiségében ismerheti meg. Önkormányzati lakás esetén a pénzbeli térítés mértékét és fizetésének feltételeit szintén önkormányzati rendelet határozza meg. A bérbeadó köteles a lakbér összegét a beköltözést követő nyolc napon belül a bérlővel írásban közölni, ha a lakbér mértékét jogszabály határozza meg és a felek a szerződés megkötésekor a fizetendő lakbérben nem állapodtak meg. A bérlő köteles fizetni a közölt bért, ha a bérlő a lakbér összegét, a közlés kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban nem kifogásolja. Ha a felek a lakbérben vagy a lakbér módosításában nem tudnak megegyezni, annak megállapítását a bíróságtól kérhetik. A bíróság jogerős határozatáig a lakásért a korábban fizetett, ennek hiányában a bérbeadó által közölt lakbért kell fizetni.