Kérdés: 1 hónapja halt meg az édesapám, két éve az egyik öcsémnek ajándékozta a házat, jött a hagyatéki jegyzet. Ahhoz, hogy érvényesíteni tudjam az igényemet a köteles részre, mit kell tennem? És ha új értékbecslést szeretnék?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Tekintettel arra, hogy az ajándékozási szerződés útján az ajándék tárgya feletti tulajdonjog azonnal átszáll a megajándékozottra, így ha az ajándékozó meghal, az ajándék nem képezi a hagyaték részét. Ugyanakkor az öröklési jogi szabályok igyekeznek kiegyenlíteni az egyes leszármazók közötti egyenlőtlenségeket, ezért rögzíti a törvény az úgynevezett osztályra bocsátási kötelezettséget. Az osztályra bocsátás lényege a következő: ha több leszármazó közösen örököl, mindegyik örököstárs köteles a hagyaték értékéhez hozzászámítani annak az ingyenes adománynak az értékét, amelyben őt az örökhagyó életében részesítette, feltéve, hogy a hozzászámítást az örökhagyó kikötötte, vagy a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a juttatást a hozzászámítás kötelezettségével adta. Javaslom, keressen fel egy ügyvédet, aki segíteni fog tudni a problémában.