Kérdés: Amennyiben az egyetlen élő szülő minden örökségét kizárólag a két testvér közül az egyikre íratja, akkor a másik gyerektől, aki semmit nem kap, attól kérhet szülőtartást?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Rokonaival szemben az jogosult tartásra, aki magát önhibáján kívül nem képes eltartani, és akinek tartásra kötelezhető házastársa, volt házastársa vagy volt élettársa nincs. Ha a szülő a tartási, gondozási és nevelési kötelezettségének eleget tett, a gyermek a vele szemben tanúsított kirívóan súlyos magatartás esetén hivatkozhat a szülő érdemtelenségére. Főszabály szerint nem köteles mást eltartani, aki ezáltal saját szükséges tartását vagy a tartás törvényi sorrendjében a jogosultat megelőző személy tartását veszélyeztetné. Az örökség (hagyaték) pedig csak a halál pillanatában értelmezhető.