Pénzkövetelések érvényesítésére szolgáló, egyszerűsített, polgári nemperes eljárás.

A követelés érvényesítésének hatékony és gyors eszköze. Tartozás esetén a jogosult ezzel az eljárással akár néhány héten belül hozzájuthat pénzéhez. Abban az esetben, ha a követelés összege a hárommillió forintot nem haladja meg, lejárt és pénz fizetésére irányul kötelező ezt az eljárást indítani bírósági peres eljárás helyett.

Nincs helye az eljárásnak, ha
– a feleknek nincs ismert belföldi kézbesítési címe,
– a követelés összege a 30 millió forintot meghaladja,
– a követelés munkaviszonyból származik,
– a követelés zálogjogi jogviszonyból ered,
– az eljárásban több kötelezett, illetve több jogosult vesz részt és a főkövetelések nem azonosak.

A fent említett esetekben bírósági polgári peres eljárás megindítására van szükség, az érvényesítés érdekében.

A jogi személy, illetve az E-ügyintézési törvény alapján erre kötelezett személy köteles beadványát elektronikus úton előterjeszteni. Azok a természetes személyek, akik jogi képviselő nélkül járnak el, szóban, papíralapon vagy elektronikusan is előterjeszthetik kérelmüket.