A gyermek tájékoztatása, az ítélőképes gyermek meghallgatása és véleményének figyelembevétele olyan alapvető követelmény, amely nem kérdőjelezhető meg a Gyermekjogi Egyezmény hatálybalépése óta.

Az egyezmény kifejezetten igényli az ítélőképessége birtokában lévő gyermek azon jogának tiszteletben tartását, hogy minden őt érdeklő kérdésben szabadon véleményt nyilváníthasson, és véleményét korára és érettségi fokára tekintettel figyelembe kell venni.

A Polgári Törvénykönyv a szülőket kötelezi arra, hogy a gyermeket bevonják a döntésekbe, és arra, hogy megfelelő tájékoztatást nyújtsanak számára, hiszen csak az információk megfelelő birtokában várható el a véleményalkotás, valamint hogy őt meghallgassák.
Az a rendelkezés, amely további kötelezettségként határozza meg a szülők számára, hogy a gyermek véleményét megfelelő súllyal figyelembe kell venniük, nyilván a konkrét körülmények függvényében érvényesül.

Fontos megjegyezni, hogy a gyermek nem szülői hatalom, hanem szülői felügyelet alatt áll, de ezt is elsősorban szülői felelősségként kell értelmeznünk.

A törvényes képviselőnek a kiskorú személyét és vagyonát érintő jognyilatkozata megtétele során a korlátozott cselekvőképességű kiskorú véleményét kell figyelembe vennie; továbbá a törvényes képviselőnek a kiskorú személyét és vagyonát érintő jognyilatkozata megtétele során az ítélőképessége birtokában lévő cselekvőképtelen kiskorú véleményét – korának és érettségének megfelelően – figyelembe kell vennie.