A munkaszerződésben a felek egyező akarata alapján határozott vagy határozatlan idejű jogviszony egyaránt rögzíthető.

Amennyiben nem állapodnak meg a felek a munkaviszony tartamára vonatkozóan, úgy határozatlan idejű munkaszerződés jön létre közöttük. A gyakorlatban többnyire határozatlan idejű munkaszerződésekkel találkozhatunk.

Ebben a blogbejegyzésben csupán a határozott idejű munkaszerződés főbb jellemzőit kívánom ismertetni.

Határozott idejű szerződés esetén a jogviszony pontos időtartamát naptárilag vagy más alkalmas módon kell meghatározni. A meghatározott időtartam lejártával megszűnik a jogviszony minden további intézkedés nélkül, nincs szükség sem a munkáltató, sem a munkavállaló felmondására.
Továbbá nincs felmondási idő és végkielégítés sem jár.

A munkaviszony megszűnése egy esemény bekövetkeztéhez vagy feltétel teljesüléséhez, feladat elvégzéséhez is köthető.

A határozott idejű munkaviszony tartama nem lehet hosszabb öt évnél.

Törvényi keretek között lehetőség van a jogviszony többszöri meghosszabbítására vagy újrakötésére is. Ilyen esetekre a jogszabály a munkavállaló védelmét biztosító rendelkezéseket tartalmaz. A megállapodás nem sértheti a munkavállaló jogos érdekeit.

A Munka Törvénykönyve alapján egy határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása vagy a határozott idejű munkaviszony megszűnését követő hat hónapon belüli ismételt létesítése csak akkor lehetséges, ha a munkáltató jogos érdeke ezt indokolja.

A határozott idejű munkaviszonyra vonatkozó szabályok kógensek, nem lehet eltérni tőlük.