A költségkedvezmények segítséget nyújtanak a feleknek rászorultsági okok esetén.

A peres eljárásokban az alábbi kedvezmények vehetők igénybe:
Tárgyi / személyes költségmentesség : A legteljesebb kedvezményt nyújtja a rászorult fél számára, a perrel összefüggő összes költség alól mentesül a fél, aki számára nyújtják. Személyes költségmentesség esetében a bíróság határoz.
Munkavállalói költségmentesség, ami még kedvezőbb feltételek mellett alkalmazható.

Tárgyi / személyes költségfeljegyzés, amin belül részleges és teljes kedvezmény is igényelhető a fél anyagi körülményeinek a függvényében.

Tárgyi és személyes illetékmentesség: egyaránt mentesít az illeték megelőlegezése és viselése alól.
Tárgyi illetékfeljegyzés, ami az illeték előzetes megfizetése alól mentesít.
Mérsékelt illeték esetén a perbeli cselekményhez fűződő illeték bizonyos százalékát kell megfizetni.
Pártfogó ügyvédi díj előlegezése illetve megtérítése, amiről a jogi segítségnyújtó szolgálat határoz.

Az elbírálás:
A tárgyi költségkedvezményekről a bíróság dönt hivatalból, ennek ellenére a keresetlevélben a feleknek hivatkozniuk kell rá.
A mérsékelt illetéket illetve a személyes illetékmentességet az Illeték törvény alapján a bíróság állapítja meg.
Főszabály szerint a legkisebb öregségi nyugdíj összege az irányadó a kedvezmények elbírálásakor. A kérelmező félnek költségkedvezményt lehet nyújtani abban az esetben is, ha a feltételeknek nem felel meg, de körülményei alapján megállapítható, hogy létfenntartása veszélyeztetett.