A közérdekű munka a közösség javára, díjazás nélkül végzett, munkaviszonynak nem minősülő munka; amely, mint büntetés a célját csakis akkor képes elérni, ha az elítélt érzi munkája társadalomra hasznos voltát, és annak jóvátételi jellegét.

A Btk. a közérdekű munkával kapcsolatban kimondja, hogy tartamát órákban kell meghatározni, amely 48-312 óra lehet, illetve, hogy a közérdekű munkát az elítélt főszabály szerint hetente legalább 1 napon – a heti pihenőnapon vagy a szabadidejében –, díjazás nélkül végzi. A napi munkaidő 4-12 óra, a heti munkaidő pedig 4-48 óra lehet azzal, hogy a közérdekű munkát az első munkahely kijelölésétől számított 2 éven belül végre kell hajtani.

A közérdekű munka jellegéről a bíróság rendelkezik ítéletében, figyelemmel arra, hogy az elkövető csakis olyan munka végzésére kötelezhető, amelyet egészségi állapota és képzettsége szerint előreláthatóan képes elvégezni. A büntetés végrehajtásáról, így különösen a munkavégzés konkrét helyének kijelöléséről, valamint a munkavégzés teljesítésének ellenőrzéséről a pártfogó felügyelői szolgálat gondoskodik.

A fentebb elmondottak alapján megemlíthető, hogy a kijelölt munkahellyel a közérdekű munka tartamára nem létesül munkaviszony, az elítélt a munkát büntetés-végrehajtási jogviszony keretében végzi. Mindezek mellett a Btk. arról is rendelkezik, hogy ha az elítélt a számára meghatározott munkát önhibájából nem végzi el, a közérdekű munkát vagy annak hátralevő részét szabadságvesztésre kell átváltoztatni (amely ebből adódóan akár 3 hónapnál rövidebb is lehet, illetve amelyet fogházban kell végrehajtani).

Amennyiben pedig az elítéltet a közérdekű munkára ítélés után elkövetett bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik, és a közérdekű munka büntetést még nem hajtották végre, a közérdekű munkát vagy annak hátralévő részét szabadságvesztésre kell átváltoztatni úgy, hogy 4 óra közérdekű munkának 1 napi szabadságvesztés felel meg (az átváltoztatás után fennmaradó közérdekű munkának 1 napi szabadságvesztés felel meg)

Végezetül előfordulhat olyan eset is, hogy a munkavégzés során a kijelölt munkahely megszűnik, vagy ott a munkavégzés lehetetlenné válik, amely esetekben a pártfogó felügyelői szolgálat (hivatalból vagy kérelemre) új munkahelyet jelöl ki.