A közvetítői szerződés, a közvetítő és megbízója között létrejövő jogügylet, amelynek keretében a közvetítő, a megbízója és harmadik személy között megvalósuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenységet folytat, a megbízót pedig díjfizetési kötelezettség terheli.

A közvetítő megbízója nevében az általa közvetített szerződés megkötésére nem jogosult, illetve az annak alapján történő teljesítés elfogadására sem.

A közvetítő a közvetítői szerződés megszűnése után is igényt tarthat az általa közvetített, azonban csak a megbízás megszűnése után megköttetett szerződés alapján járó díjra.

A megbízó a díjat a szerződés megkötésének időpontjában köteles megfizetni.