A sérelemdíj megállapításához két feltétel megléte szükséges:
– valamely személyiségi jog megsértése
– nem vagyoni sérelem bekövetkezése.

Csak az objektív jogsértés megvalósulását szükséges bizonyítani, a hátrányt, illetve annak mértékét nem, hiszen a sérelemdíj megállapításához ez az egyetlen nélkülözhetetlen feltétel, azon túlmenően, hogy a sérelem bekövetkezése pusztán a nem vagyoni károkra vonatkozhat.
A sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége szorosan kapcsolódik a kártérítési felelősség szabályaihoz. Tehát a sérelemdíj megfizetésére köteles személyt és a kimentés módját a kártérítésre vonatkozó szabályok alapján állapítják meg. A jogsértésnek felróhatónak kell lennie, illetve elengedhetetlen az ok-okozati összefüggés.
A sérelemdíj mértékét a bíróság egy összegben az eset körülményeire tekintettel határozza meg.