A vagyonkezelés általános szabályának értelmében a szülőknek joga és kötelezettsége az, hogy kezeljék a gyermek vagyonát.

Nem kezelhetik azonban azt a vagyont, amelyet a gyermek ezzel a kikötéssel kapott, továbbá azt a vagyont, amellyel a törvény értelmében a gyermek maga rendelkezik.

Ez utóbbi körbe tartozik a korlátozottan cselekvőképes kiskorú munkával szerzett jövedelme, amelynek erejéig a gyermek kötelezettséget vállalhat. Nem kezelhetik a szülők azt a vagyont sem, amelyet a szülő a gyámhatóságnak az erre kötelező határozat alapján átadott.

Ha felmerül a vagyonkezelő gyám kirendelésének szükségessége, a gyámhivatal elsősorban a gyermek részére vagyont juttató személy javaslatát vizsgálja meg. Ha a harmadik személy az egyébként szülői felügyeleti jogot gyakorló személyt zárja ki, ebben az esetben akkor kell vagyonkezelő gyámot kirendelni, ha a másik szülő a vagyonkezelésre nem jogosult, vagy vagyonkezelői tevékenysége ellentétes lenne a gyermek érdekével.