Ahhoz, hogy egy magánokirat teljes bizonyító erővel rendelkezzen, meg kell felelnie bizonyos feltételeknek. Ezeket a formai követelményeket a polgári perrendtartásról szóló törvényben találhatjuk meg.

A tanúk személyi igazolvány számára, illetve édesanyjuk nevére nincs szükség a megfelelő tanúzáshoz. A törvény alapján csak az olvasható név, lakcím és aláírás követelmény.

Tévhit, hogy a tanúknak ismernie kell az okirat tartalmát, valamint az is, hogy az abban rögzített tényeket igazolja az aláírásuk. A tanúk aláírása valójában csak azt igazolja, hogy az okiratot kiállító személy az ő jelenlétükben írta alá a dokumentumot, vagy az abban szereplő aláírást magáénak ismerte el.