Távmunkavégzés esetén a munkavállaló a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen folytat olyan rendszeresen végzett kereső tevékenységet, amelyet számítástechnikai eszközzel végez és eredményét elektronikusan továbbítja.

A munkaszerződésnek minden esetben tartalmaznia kell a távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatást.

A munkáltató köteles tájékoztatni a munkavállalót a munkáltató általi esetleges ellenőrzésekről.

A munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak minden olyan tájékoztatást köteles megadni, amelyet más munkavállalónak biztosít.

A munkáltató utasítási joga főszabály szerint kizárólag a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki.

Eltérő megállapodás hiányában a munkavállaló munkarendje kötetlen.