A végrehajtás elrendelése – amelyet külön kell kérelmezni – is természetesen díjköteles, hiszen ez már innentől a végrehajtó hatásköre lesz, a díjat a végrehajtási kérelem előterjesztésekor vagyunk kötelesek megfizetni.

A végrehajtási díj mértéke a végrehajtandó követelés járulékok nélkül számított összegének (díjalap) 1%-a, minimum 8.000 forint, de maximum 150.000 forint. Amennyiben – több adós esetén – az ugyanazon fizetési meghagyásban ugyanazon követelésben marasztalt egyetemleges adóstársakkal szemben egyidejűleg kérjük a végrehajtás elrendelését, akkor a teljes díjat csak az egyikük után kell megfizetni, a további egyetemleges adóstársak után csak 8.000 – 8.000 Ft a végrehajtási díj.

Fontos megjegyeznünk, hogy a végrehajtás elrendelésének díja nem a végrehajtói költséget jelenti, tehát mindenképpen számolnunk kell a végrehajtónál jelentkező költségekkel, amelyeket nekünk kell megelőlegezni. Ezeket a költségeket a végrehajtó a végrehajtási eljárás során behajtja a tartozással együtt az adóson.