Magyarországon alapjogvédelmi tevékenységet az alapvető jogok biztosa (ombudsman) lát el, eljárását pedig bárki kezdeményezheti.

Tevékenysége körében kivizsgálja vagy kivizsgáltatja az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat, általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményez az orvoslásuk érdekében.

Tevékenységéről évente beszámol az Országgyűlésnek.

Az alapvető jogok biztosához bárki fordulhat, ha megítélése szerint a törvényben felsorolt hatóságok valamelyike (pl. közigazgatási szerv, helyi önkormányzat, rendvédelmi szerv, közjegyző, önálló bírósági végrehajtó) tevékenysége vagy mulasztása a beadványt tevő személy alapvető jogát sérti vagy annak közvetlen veszélyével jár, feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket – kivéve a közigazgatási pert – már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.