Az alábbiakban sorra vesszük, hogy mely esetekben nyújtható be alkotmányjogi panasz az Alkotmánybíróság elé.

1.  Alkotmányjogi panasz benyújtásának egyik esete, amikor az egyedi ügyben érintett személy vagy szervezet ügyében lefolytatott bírósági eljárás során alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazására került sor és ezáltal az érintett Alaptörvényben biztosított valamely joga sérült.

2. Az alkotmányjogi panasz előterjesztésének másik lehetséges esete, amikor az egyedi ügyben érintetett személy vagy szervezet ügyében a bíróság alaptörvény-ellenes döntést hozott, amely sérti az érintett személy vagy szervezet Alaptörvényben biztosított jogát. Ebben az esetben fontos kritérium, hogy az érintett a jogorvoslati lehetőségeit kimerítse, ugyanis csak azt követően fordulhat az Alkotmánybírósághoz.

Alkotmányjogi panasz benyújtására a sérelmezett döntés kézbesítésétől számított 60 napon belül van lehetőség az elsőfokon eljárt bíróságon.

Az alkotmányjogi panasznak számos formai és tartalmi követelménynek kell megfelelnie, ezért célszerű ügyvédi képviselet igénybe vétele.