Az apaság megállapítása iránti per célja az apa személyének megállapítása. Előfordulhat olyan eset, hogy a gyermek apjának személye nem megállapítható.

A magyar szabályozás alapján a gyermeke apjának elsősorban azt a férfit kell tekinteni, akivel az anya a gyermek fogamzási idejének kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak legalább egy része alatt házassági kötelékben állt.

A felek között fennálló házassági kötelék hiányában a gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit, aki az anyával – élettársi kapcsolatuk fennállása alatt – reprodukciós eljárásban vett részt és a származás a reprodukciós eljárás következménye.

Amennyiben a felek nem álltak házassági kötelékben és reprodukciós eljáráson sem vettek részt, úgy a gyermek apjának azt a férfit kell tekinteni, aki apai elismerő nyilatkozatot tesz a gyermek vonatkozásában.

A fentiek hiányában bíróság előtt pert indíthat az anya, gyermeke és az apa is, hogy az apa személye megállapításra kerüljön.