Ajándék visszakövetelésére csak a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén van lehetőség.

Az ajándékot visszakövetelheti az ajándékozó az alábbi esetekben:

– Ha a szerződéskötés után olyan változások következnek be, amik az ajándékozó létfenntartását veszélyeztetik.
Fontos, megjegyezni, hogy a megajándékozott létfenntartását sem veszélyeztetheti az ajándék visszaadása. Amennyiben például az elajándékozott ingatlan a visszakövetelés idején már nincs meg, nem felel a megajándékozott az ajándékozó követeléséért.
A megajándékozott akkor sem köteles visszaadni az ajándékot, ha az ajándékozó létfenntartását járadék, vagy természetbeni tartás útján megfelelően biztosítja.

– Ha a megajándékozott vagy a vele együtt élő hozzátartozója, az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója ellen súlyos jogsértést követ el.
Ebben az esetben a megajándékozott az ajándék helyébe lépett értékkel is felel, hiszen itt a jogszabály a jogsértést szankcionálja. Nincs helye visszakövetelésnek, amennyiben az ajándékozó a sérelmet megbocsátotta.
A visszakövetelésről való lemondásnak, illetve megbocsátásnak minősül, ha az ajándékozó az ajándékot megfelelő ok hiányában hosszabb ideig nem követeli vissza.

Meghiúsult feltevés esetén.
A fent említett eseteken túl, lehetőség van az ajándék visszakövetelésére akkor is, ha a szerződéskötésre olyan feltevés miatt került sor, ami utóbb véglegesen meghiúsult, és enélkül az ajándékozásra nem is került volna sor. Amennyiben mindegyik tényállási elem megvalósul, az ajándékozó az ajándék helyébe lépett értéket is követelheti.