Az ajándékozási szerződés általában egy bizalmas viszonyt tételez fel az ajándékozó és a megajándékozott között.

Annak ellenére, hogy az ajándékozási szerződés nem visszterhes jogügylet, létrejöttéhez szükséges a felek egybehangzó akaratnyilatkozata, illetve a lényeges kérdésekben való megállapodás is nélkülözhetetlen.

Ingóságnál a dolog átvétele és a birtokátruházás elengedhetetlen kelléke az ajándékozás megvalósulásának. Ingatlan esetében az imént említett feltételeken felül a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése és a szerződés írásba foglalása is szükséges.

Az ajándékozó a teljesítést abban az esetben megtagadhatja, ha körülményeiben lényeges változás állott be. Létfenntartása érdekében a visszakövetelés is lehetséges. Erre abban az esetben is lehetőség van, ha a megajándékozott súlyos jogsértést követ el az ajándékozó, illetve hozzátartozója ellen.

Szokásos mértékű ajándék esetén nincs helye visszakövetelésnek.