A Munka törvénykönyve alapján a munkáltató köteles a munkaidő alatt foglalkoztatási kötelezettségének eleget tenni. Állásidőnek nevezzük azt az időszakot, amikor a munkáltató a beosztás szerinti munkaidőben nem tud munkát biztosítani munkavállalójának. Sokféle oka lehet az állásidő bekövetkeztének. Ilyen lehet a megrendelések mennyiségének csökkenése, illetve a munkagépek üzemzavara. Azonban ez nem mentesíti a munkaadót kötelezettsége alól.
Főszabály szerint amennyiben ezt nem tudja teljesíteni, a munkavállalót alapbére illeti meg, illetve a bérpótlék is, ha az állásidő olyan időszakra esik, ami pótlékra jogosít.
Elháríthatatlan külső ok esetén a munkáltató nem köteles munkabért fizetni. Ilyennek minősülnek például a természeti katasztrófák, azaz a vis maior.
A munkáltatónak ilyen esetekben nincs lehetősége a munkavállalót fizetés nélküli szabadságra küldeni, hiszen az Mt. erre nem ad lehetőséget.