A Emberi Jogok Európai Bíróságához történő kérelem benyújtásának első lépése a Bíróság webhelyéről letöltött formanyomtatvány kitöltése. Ennek kapcsán fontos, hogy kellő odafigyeléssel töltsük ki az űrlapot, hiszen a hiányosan, illetve rosszul kitöltött űrlap esetén, valamint hiányosan csatolt dokumentumoknál fennáll a veszélye annak, hogy a Bíróság elutasítja a kérelmet. A csatolandó dokumentumokat elegendő másolatban mellékelni, ugyanis a bíróság nem küldi vissza azokat az eljárás befejeztével.

A Bírósághoz kérelmet az Európa Tanács két hivatalos nyelvén – franciául és angolul –, illetve az Európa Tanács bármely tagországának hivatalos nyelvén nyújthat be.
Az eljárás megkezdéséhez nincs szükség jogi képviselőre, azonban célszerű a szakszerű és pontos ügyvitel érdekében ügyvédhez fordulni. Abban az esetben, ha mégis ügyvédhez fordul, postáznia kell a Bíróságnak egy aláírt példányt az ügyvédi meghatalmazásból, melyben felhatalmazza őt arra, hogy a Bíróság előtt képviselje Önt.

Miután összes rubrikáját kitöltötte, a formanyomtatványt a kapcsolódó iratok másolataival együtt postázza az alábbi címre:
The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 Strasbourg cedex

Kérelmét célszerű ajánlott levélben feladnia, és az Egyezményben megszabott határidőn belül eljuttatnia a Bírósághoz, mely annak időszerűségét a postabélyegző dátuma alapján bírálja el. Kérelmet kizárólag postai úton nyújthat be. Akkor jár el helyesen, ha kérelmét a hazai jogorvoslati lehetőségek kimerítését követően a lehető legrövidebb időn belül postázza a Bíróság címére.