Gyakran merülnek fel kérdések a követelések elévülését illetően. A Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján a törvény eltérő rendelkezése hiányában az elévült követeléseket nem lehet bírósági eljárás során érvényesíteni. Amennyiben az adós elévült követelés alapján teljesített azt nem lehet visszakövetelni az elévülésre hivatkozással.

A főkövetelésekre vonatkozó elévülés irányadó a mellékkövetelésekre is, azonban ez fordítva nem érvényesül. A mellékkövetelések elévülése nem eredményezi a főkövetelés elévülését. Az elévülést hivatalból nem lehet figyelembe venni, arra az eljárás során kell hivatkoznia annak, akinek érdekében áll.

Az elévülést bizonyos cselekmények megszakíthatják, továbbá az elévülés nyugvását idézhetik elő.

Az elévülés nyugszik, amennyiben a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni követelését.

Elévülés megszakadása esetén az elévülési idő újra indul. Az elévülést megszakíthatják a következő cselekmények: a tartozás kötelezett részéről történő elismerése, egyezség, a követelés csődeljárásban történő bejelentése, továbbá a követelés bírósági eljárásban történő érvényesítése, amennyiben a bíróság jogerős határozatot hoz.