A kötelmi igények főszabály szerint öt év alatt évülnek el.

A Ptk. tartalmaz az általánostól eltérő, különös elévülési időket; például: egyéves határidőt a szerződés megtámadására, a kellékszavatossági és a fuvarozási szerződésből származó igényekre; hároméves határidőt a fokozott veszéllyel járó tevékenységgel okozott károkért megállapított felelősségből és a termékfelelősségből származó igényre.

Magánjogi igényekre vonatkozó különös elévülési időket más jogszabályok is megállapítanak. Így például az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 143. §-a egyéves elévülési időt ír elő. A gáz és villamosenergia szolgáltatásból eredő követelések elévülési ideje két év.

A Ptk. értelmező rendelkezései szerint az elévülési idő, mint években megállapított határidő azon a napon jár le, amely elnevezésénél vagy számánál fogva megfelel a kezdő napnak. Ha ilyen nap az utolsó hónapban nincs, a határidő a hónap utolsó napján jár le.
Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le.