Mi is az az előszerződés és mik az előszerződés megkötésének következményei?

Előszerződés esetén a felek arra kötelezik magukat, hogy egy későbbi időpontban az előszerződésben megfogalmazott tartalommal és feltételekkel megkötik egymással a szerződést, amelyre az előszerződés irányul. Tehát a szerződés később bármely fél kérelmére bírósági úton kikényszeríthető.

Az előszerződést olyan formában kell megkötni, amelyet a jogszabály vagy a felek megállapodása előír az előszerződés alapján megkötött végleges szerződésre. Abban az esetben, ha a jogszabály írásbeli formát ír elő a végleges szerződésre, akkor az írásbeliség az előszerződésre is vonatkozni fog.

Az előszerződésben a felek kötelesek megállapodni a végleges szerződés lényeges feltételeiről. Amennyiben ezeket a feltételeket az előszerződés nem tartalmazza, nem minősül előszerződésnek.