A visszautasítás egyoldalú jognyilatkozat. Az örökség visszautasítására kizárólag az örökhagyó halála után kerülhet sor. Az örökhagyó vagyonát mind az aktívák, mind a passzívák jelentik. A visszautasítás csupán a hagyaték egészére történhet. Tehát nincs lehetőség válogatni a számunkra kedvező, illetve kedvezőtlen hagyatéki tételek között. Az aktív vagyon elfogadásával, a hagyatéki tartozások rendezése is ránk hárul. Ez alól kivételt képeznek a mezőgazdasági termelés célját szolgáló földek, az ehhez tartozó tárgyak és állatállomány, abban az esetben, ha az örökös nem foglalkozik hivatásszerűen a mezőgazdasági termeléssel.

Amennyiben az örökös már birtokba vette a hagyaték tárgyát, illetve azzal rendelkezett, az a visszautasításról való hallgatólagos lemondásnak minősül. Az örökös kifejezetten is lemondhat a visszautasítás jogáról. Ezekben az esetekben, nincs helye továbbiakban az örökség visszautasításának.

Annak érdekében, hogy az örökös, ne kerüljön hátrányosabb helyzetbe, a tartozásokért csak örökrésze erejéig kell helytállnia. Ennek ellenére a hagyatéki költségekért és az eljárás költségeiért saját vagyonával kell felelnie.