A birtokost abból kifolyólag, hogy birtokol vagy birtokon belül van megilleti a birtokvédelem.
A birtokvédelem két állami úton történő módja a jegyző előtt, illetve a bíróság előtt kérhető birtokvédelem.
A jegyző a tényleges birtoklási helyzet alapján dönt, azaz a birtokvita eldöntéséhez megvizsgálja az adott ügy tényeit. Bizonyítania annak a félnek kell, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el.
A bíróság előtt történő birtokvédelem a birtokper, melyben a bíróság a birtokláshoz való jogosultság alapján dönt.
A jegyző határozata ellen közigazgatási úton nincsen helye fellebbezésnek, azonban a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül bíróság előtt birtokper kezdeményezhető.
Amennyiben a bíróság a birtokvédelmi perben a keresetet elutasítja, úgy a határozat végrehajtásáról jegyző gondoskodik, ha azonban a keresetnek részben vagy egészben helyt ad, akkor a bíróság hatáskörébe tartozik a határozat végrehajtása.