Az elbirtoklás egy tulajdonszerzési mód, amelyet a Polgári Törvénykönyv is szabályoz.

A törvénykönyv alapján a dolog tulajdonát megszerzi az a személy, aki a dolgot ingatlan esetén tizenöt, ingó dolog esetén tíz éven át sajátjaként szakadatlanul birtokolja.
Az összes feltételnek teljesülnie kell ahhoz, hogy a tulajdonszerzés bekövetkezzen.

A tulajdonjog megszerzése csak abban az esetben lehetséges, ha a tulajdonos nem gyakorolja tulajdonosi jogait. Amennyiben a tulajdonos nem használja az ingatlant, de megterheli, elidegeníti vagy egyéb módon rendelkezik felette, akkor megszakad az elbirtoklási idő, és a tulajdonszerzés nem következik be. Kizárt az elbirtoklás abban az esetben is, ha a bűncselekmény útján kerül az elbirtokló hatalmába az elbirtoklás tárgya.

A jóhiszeműség is feltétele az elbirtoklásnak, ugyanis a rosszhiszemű, alattomos módon szerzett dolog elbirtoklását is kizárja a törvény.