Eltérő rendelkezés hiányában a követelések öt év alatt évülnek el. Azonban vannak speciális szabályok egyes követelések elévülési idejére vonatkozóan, ilyen például a telefon vagy internet előfizetési szerződés. Ez utóbbi esetben ugyanis a hatályos jog szerint egy év az elévülési idő.

Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni. Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az elévült követelést bírósági eljárásban nem lehet érvényesíteni. De ugyanakkor fontos szabály, hogy az elévülés a kötelezettnek a szolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettségét nem érinti; az elévült követelés alapján teljesített szolgáltatást a követelés elévülésére tekintettel visszakövetelni nem lehet.

Ha a követelést a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni, az elévülés nyugszik.