Amennyiben az adós ellentmondással élt, úgy az ellentmondás kézhezvételétől számított 15 napon belül keresetlevelet kell beadnunk a végzésben megjelölt bírósághoz. Ezt természetesen nem kötelező megtenni, ám keresetlevél hiányában az eljárás megszűnik. Kiemelendő, hogy jogosultak vagyunk később újra megpróbálni behajtani a pénzkövetelést egy újabb fizetési meghagyásos eljárásban.

Ha a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, akkor a kérhetjük annak végrehajtását. A végrehajtás csak annál a közjegyzőnél kérhető, akinél jogerőre emelkedett a fizetési meghagyás, tehát aki kibocsátotta és meghozta a jogerőről szóló végzést.

A fizetési meghagyás végrehajtását nem kötelező feltétlenül a teljes tartozás összegére kérni. Kiemelendő, hogy ha jogi képviselővel járunk el és hiányos kérelmet terjesztünk elő, azt hiánypótlásra a közjegyző nem adja vissza: elutasítja.