Az elővásárlási jog nem jelent előjogot, nem biztosít feltétlen elsőbbséget az adott dolog megszerzésére.

Nem azt jelenti, hogy az eladó csak az elővásárlási jog jogosultjának kínálhatná fel megvételre, még azt sem, hogy eladási szándékáról elsőként az elővásárlási jog jogosultját kellene tájékoztatni.

Mindösszesen annyit jelent, hogy amikor a tulajdonos már kapott egy számára elfogadható ajánlatot, akkor az elővásárlási jog jogosultja nem kell, hogy az ajánlatban foglaltaknál kedvezőbb feltételeket kínáljon, elegendő, ha csak ugyanazoknak a szerződéses feltételeknek a teljesítését vállalja, amelyek mellett a tulajdonos hajlandó elidegeníteni a dolgot.

A Polgári Törvénykönyv ugyan nem írja elő, hogy az elővásárlási jogot be kellene jegyezni valamilyen nyilvántartásba, de a joggyakorlat alapján elmondható, hogy az elővásárlási jog bejegyzésének hiánya komoly hátrányt jelent.

Az ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyzett elővásárlási jog jogosultja az ingatlanon jóhiszemű tulajdonjogot szerzett vevővel szemben nem hivatkozhat elővásárlási jogának megsértésére.

A be nem jegyzett jogosult számára a bírói gyakorlat csak a rosszhiszemű vevővel szemben nyújt védelmet.