Habár a két szerződés típus igen hasonló jellegű, mégis markáns különbség van a két jogügylet között.

Eltartási szerződésről akkor beszélünk, ha az eltartó fél természetbeni juttatásokat szolgáltat az eltartott részére. Ez megnyilvánulhat akár ápolásban, illetve élelmezésben is.

Életjáradéki szerződés esetén egy előre meghatározott, időszakonként visszatérő szolgáltatással tartozik az eltartó. Ilyen lehet például a pénzbeli juttatás vagy más meghatározott helyettesíthető dolog szolgáltatása az eltartott számára. A szolgáltatás jellegéből fakadóan ez a fajta szerződés kevésbé személyhez kötött, mint a tartási szerződés.

Mindkettő szerződés célja az eltartott létfenntartásának biztosítása.

A tartási, illetve az életjáradéki szerződést is többnyire határozatlan időre, általában az eltartott halálának bekövetkezéséig kötik meg a felek.
Mindkét szerződés vonatkozásában jelen van a „szerencse-elem”, hiszen nem lehet előre kiszámítani, hogy a nyújtott szolgáltatás és az ellenérték arányban fog-e állni egymással.