A fatoring szerződés két fél, a „faktor” és „adós” között végbemenő jogügylet, melynek alapján a faktor köteles az adós részére meghatározott pénzösszeget szolgáltatni, melynek fejében az adós egy harmadik személlyel szemben fennálló követelését a faktorra engedményezi.

Amennyiben a követelés kötelezettje a követelés lejártakor nem teljesít a faktor a követelést visszaengedményezi az adósra, az adós pedig a faktortól kapott összeget a meghatározott mértékű kamattal együtt köteles visszafizetni.