Az épületre kifüggesztett tárgyak leesésével okozott kárért a károsulttal szemben az tartozik felelősséggel, akinek érdekében az adott tárgyat kifüggesztették. Ilyen kifüggesztett tárgy lehet egy reklámtábla, közvilágítási berendezés vagy éppen egy virágosláda.
Amennyiben nem állapítható meg, hogy a tárgy kifüggesztése kinek az érdekében történt, úgy az épület tulajdonosának felelősségét kell megállapítani az egyetemleges felelősség alapján.
Ha a tárgy kifüggesztése kapcsán az érdekelt személy érdekeltsége már megszűnt, de a kifüggesztett tárgy nem került eltávolításra az épületről, úgy az épület tulajdonosa fog felelősséggel tartozni a keletkezett kárért, azonban ebben az esetben az épület tulajdonosa megtérítési igénnyel léphet fel a kifüggesztésben érdekelt személlyel szemben.