Pénz fizetésére irányuló lejárt követelés fizetési meghagyás útján is érvényesíthető.

Ez alól kivételt képez többek között az a pénzkövetelés, amelynek összege a harmincmillió forintot meghaladja, továbbá nem lehet fizetési meghagyást kibocsátani, ha a feleknek nincs ismert belföldi kézbesítési címe.

Csak fizetési meghagyás útján vagy a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott módon érvényesíthető a kizárólag pénz fizetésére irányuló olyan lejárt követelés, amelynek pertárgyértéke a hárommillió forintot nem haladja meg, feltéve, hogy a feleknek van ismert belföldi kézbesítési cím, és a követelés nem munkaviszonyból ered.

A kérelmet írásban, az erre rendszeresített űrlapon vagy szóban kell előterjeszteni. A kérelmet a közjegyző nyomban megvizsgálja és megteszi a szükséges intézkedéseket.