Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Inytv.) rendelkezik a függőben tartás jogintézményről. Függőben tartás esetén az Eladó az adásvételi szerződésben feltétlen, végleges és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tulajdonjog a Vevő javára bejegyzésre kerüljön, a szerződő felek azonban – tekintettel arra, hogy a teljes vételárat az eladó csak később kapja meg – kérik az illetékes földhivatalt, hogy a vevő bejegyzés iránti kérelmét tartsa függőben.

Ez azt jelenti, hogy az ingatlan-nyilvántartásban az adásvétellel érintett ingatlan tulajdoni lapján széljegyre kerül feljegyzésre a jogügylet, tehát a földhivatal érdemben nem vizsgálja, amíg be nem nyújtják a felek az eladó bejegyzési engedélyét. A bejegyzési engedély tartalmazza azt a nyilatkozatot, miszerint a teljes vételár megfizetésre került és hozzájárul az eladó a vevő tulajdonjogának bejegyzésére. A földhivatal a kérelmet a bejegyzési engedély benyújtásáig, de maximum hat hónapig tartja függőben.