Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt gyámság alá tartozik.

A gyám feladatai megegyeznek a szülői feladatokkal a következők tekintetében: gyermek nevelése, gondozása, vagyonának kezelése, valamint törvényes képviseletének ellátása.

A gyámrendelés szükségességét bárki bejelentheti.

A gyámhatóság hivatalból rendeli ki a gyámot. Megkülönböztetjük egymástól a nevezett, illetve a rendelt gyámot.

Míg a nevezett gyámot a szülői felügyeletet gyakorló szülő nevezheti ki közokiratban vagy végintézkedésben, addig a rendelt gyámot nevezett gyám hiányában a gyámhatóság rendeli ki, elsődlegesen a közeli hozzátartozók közül valakit, ha ilyen nincs azok közül választ, akik a gyermek nevelésében, gondozásában korábban már részt vettek.