A veszélyhelyzet ideje alatt nem lehet hagyatéki tárgyalást kitűzni és a tárgyalás későbbi időpontját sem lehet hivatalosan meghatározni, ezáltal erről az érdekelteket értesíteni.
A rendelet pontosan úgy fogalmaz, hogy „tárgyalás kitűzését a közjegyző a veszélyhelyzet megszűntét követő időpontra halasztja el.”
A veszélyhelyzet alatt szélesebb körben van rá lehetőség, hogy hagyatéki tárgyalás nélkül is átadják a hagyatékot, vagyis döntés szülessen az öröklés kérdésében.
Viszont a veszélyhelyzetben sem lehet tárgyalás nélkül döntést hozni az alábbi esetekben:
– az örökhagyó után végintézkedés maradt,
– a törvényes örökös kérésére, ha az örökséget visszautasítja, más öröklésben érdekelttel egyezséget kíván kötni, a korábbi egyezségtől el kíván térni, vagy örökségét hagyatéki hitelezőre kívánja átruházni.
A veszélyhelyzet ideje alatt a hagyaték tárgyalás tartása nélkül akkor is átadható, ha a közjegyző a hagyatékátadó végzés tervezetét minden érdekeltnek megküldi, és a kézhezvételtől számított 15 napon belül mindenki kifejezetten nyilatkozik, hogy a hagyatékátadó végzés tervezetét elfogadja.

forrás: uzletem.hu/jogadokonyveles