A házasság intézményét a Magyar Alaptörvény védi mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját.

A házasság a felek részéről egyfajta elköteleződést jelent egymás mellet és rendszerint véglegességre irányultságot fejez ki, melynek célja egymás kölcsönös támogatása és a gyermekvállalás.

Házasságról jogi értelemben akkor beszélhetünk, ha a Polgári Törvénykönyv értelmében vett kijelentéssel a felek  az anyakönyvvezető előtt kifejezik akaratukat.

A törvény vélelmezi, hogy ha van házasság, akkor van életközösség is. A házasság létezése és érvényessége két különböző elhatárolást igényel. Létező a házasság, ha a felek személyesen és együttesen megjelentek az anyakönyvvezető előtt, valamint igenlő válasszal kifejezték szándékukat. Amennyiben a házasság ily módon létrejött, ebben az esetben beszélhetünk érvényes házasságról. 

A magyar jog szerint házasság felbontására kizárólag bíróság által van mód.