A házastársi vagyonközösség az életközösség kezdetével jön létre. Az életközösség ideje alatt házastársi vagyonjogi szerződéssel is rendezhető a vagyonjogi viszony.

Ha nem jön létre életközösség, úgy vagyonközösségről sem beszélhetünk. Amennyiben a házastársak a házasságot megelőzően élettársi kapcsolatban éltek együtt, úgy a vagyonközösség kezdetét az élettársi életközösség kialakulásától számítjuk.

A házastársi közös vagyonba tartoznak azok a vagyontárgyak, amelyeket a házastársak az életközösség fennállása alatt együtt vagy külön szereztek.
A házastársi vagyonközösség ideje alatt meglévő vagyontárgyakról az ellenkező bizonyításáig azt kell feltételezni, hogy azok a közös vagyonhoz tartoznak. A házastársi közös vagyon a feleket egyenlő arányban illeti meg.

A házastársak a terhekért is közösen felelnek a törvény eltérő rendelkezése hiányában. Az adósság is a házastársi vagyonközösség részét képezi.
Amennyiben a tartozás az életközösség megkezdése előtt keletkezett, úgy az a másik fél külön vagyonához tartozik.