Hitelszerződés alanyai a hitelező és az adós.

Hitelező az, aki a hitelt nyújtja, ez rendszerint pénzügyi vállalkozás.

Adós bármilyen magánszemély lehet, de hitelviszonyt általában gazdasági tevékenységet végző személyek szoktak kötni, hogy a jövőbeni fizetéseiknek vagy más kötelezettségeiknek legyen egy fedezete.

A szerződés köthető írásban, de külön megállapodás útján elektronikus úton is köthető.

A hitelkeret díjának nagyságát a törvény nem szabályozza. A hitelező a kihelyezhető forrásain belül az adós részére elhatárol egy hitelezhető keretet, és ezért, hogy ezt az adós részére fenntartja – díjra jogosult.

A hitelszerződést mindkét fél felmondhatja, ugyanakkor hitelezői felmondásra csak a törvényben meghatározott esetekben kerülhet sor.