A jogi személy és az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett egyéb személy – cég, ügyvédi iroda, stb. – beadványát kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő, kivéve, ha beadványunkhoz az alábbi papíralapú mellékletet kívánjuk csatolni:
költségkedvezmény iránti kérelem, az igazolási kérelem, a kézbesítési kifogás, részletfizetés és fizetésre halasztás engedélyezése iránti kérelem, valamint a félbeszakadással összefüggő beadványok.
A MOKK elektronikus rendszere a https://fmh.mokk.hu/ honlapról elérhető el, ezen a honlapon lehetséges benyújtani a beadványokat. A beadvány benyújtásához azt minősített elektronikus aláírással kell rendelkeznünk, ilyen például az e-Szignó, vagy a NETLOCK. Természetes személy fél beadványát az erre alkalmas és aktivált e-személyi igazolvánnyal is benyújthatja.

Kérelmeiket a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személyek írásban (papíralapon vagy elektronikusan) és szóban is előterjeszthetik. Az írásbeli forma mindkét esetben egy meghatározott űrlap kitöltését jelenti. Az űrlapok elérhetők a MOKK honlapján a ’Kérelmek, kitöltési útmutatók’ (Közjegyzői eljárások -> Fizetési meghagyásos ügyek -> Fizetési meghagyásos eljárás (FMH) és annak végrehajtása (FMHVH) -> Kérelmek, kitöltési útmutatók) menüpont alatt.