A bérleti jog egy olyan vagyoni értékű jog, amely alapján a bérlő a bérbeadóval előzetesen meghatározott bérleti szerződés szerint az érintett ingatlant határozott vagy határozatlan ideig használhatja, bérbe veheti.

A lakásbérleti szerződést kötelező írásba foglalni. A bérleti díjat szerződésben kell rögzíteni. Főszabály szerint a bérleti díjat havonta előre kell megfizetni.

Érdemes közjegyző vagy ügyvéd által ellenjegyzett szerződést íratni, hogy a későbbiekben se okozzon problémát a vitás kérdések rendezése.

A kellékszavatosság szabályai alapján a bérbeadó szavatol azért, hogy az ingatlan a dolog átadásakor és a bérbeadás teljes időtartama alatt rendeltetésszerű használatra alkalmas. Továbbá biztosítania kell, hogy a bérlő háborítatlanul gyakorolhassa jogait a szerződés megszűnéséig, ezt hívjuk jogszavatosságnak.

A bérlő köteles az ingatlant rendeltetésszerűen és a szerződésnek megfelelően használni. Szerződésellenes használat esetén köteles minden olyan kárért helyt állni, amely magatartása hiányában nem következett volna be. A lakás fenntartásával járó kisebb költségek a bérlőt terhelik. A bérbeadó felel a többi költségért.

A bérleti szerződés megszűnése esetén a bérlő köteles minden olyan ingóságot eltávolítani a lakásból, amelyet ő vitt oda, továbbá eredeti állapotban visszaszolgáltatni a bérleményt a tulajdonosának.