Az illeték egy olyan pénzösszeg, amelyet az ügyfél az állami költségvetésnek köteles megfizetni, valamilyen vagyonmozgás esetén. Az illetékeket a hatályos illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (továbbiakban: Itv.) szabályozza.

Ingatlan visszterhes megszerzése, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog (pl. haszonélvezet) megszerzése, megszüntetése és a haszonélvezet átengedése, visszterhes vagyonátruházási illeték alá eső jogügylet.

A visszterhes vagyonátruházási illeték mértéke ingatlan esetén a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értékének (illetékalap) 4%-a.