Azt a személyt, aki a fedezetként felajánlott ingatlan tulajdonosaként vesz részt a hitelügyletben zálogkötelezettnek hívjuk. A zálogkötelezettet nem terheli visszafizetési kötelezettség, tehát nem jövedelmével, hanem ingatlanával felel a hitel törlesztéséért. Amennyiben a hitelt felvevő személy az ingatlan tulajdonosa is, egyaránt lesz az ügyletben adós és zálogkötelezett.

Telekkönyvön kívüli tulajdonos esetén is szükség van a zálogszerződés záradékában, vagy külön közokiratban az ingatlan nyilvántartásban nem szereplő tulajdonos hozzájárulására az ingatlan jelzáloggal való megterheléséhez, annak ellenére, hogy ez a személy még zálogkötelezettként sem fog részt venni a jogügyletben.

Amennyiben zálogjog van bejegyezve egy ingatlanra, az elidegenítési és terhelési tilalommal is jár, ezért a zálogkötelezett nem tudja a zálogjogosult engedélye nélkül eladni az ingatlant.