Polgári jogi jogviszonyok alanya nem csak természetes személy, hanem jogi személy is lehet.

A jogi személy jogképes, azaz jogai és kötelezettségei lehetnek.

Jogképessége kiterjed minden olyan jogra és kötelezettségre, amely jellegénél fogva nem csupán az emberhez fűződhet. Ebből adódóan egy jogi személy például nem köthet házasságot. Viszont megilleti a jó hírnév védelme, illetve a névviseléshez fűződő jog.

A hatályos Polgári Törvénykönyv 5 jogi személytípust szabályoz: gazdasági társaság, alapítvány, szövetkezet, egyesülés és egyesület.

A jogi személynek saját névvel, székhellyel, tagjaitól, illetve alapítójától elkülönített vagyonnal, továbbá az ügyvezetését és képviseletét ellátó szervezettel kell rendelkeznie.

Nevének olyan mértékben kell különböznie a már nyilvántartásba vett, más jogi személyek nevétől, hogy azzal még véletlenül se legyen összetéveszthető (névkizárólagosság).

Székhelye, a jogi személy bejegyzett irodája, ahol biztosítani kell az iratok elérhetőségét, valamint a részére címzett üzleti, hivatalos küldemények fogadását.