25, 30, illetve 40 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött év után a közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár a munkáltató bármilyen további döntése, engedélye nélkül.
A jubileumi jutalom kifizetésére a közalkalmazott a jogszabályban meghatározott feltétel bekövetkezése esetén szerez alanyi jogosultságot, így a kifizetés azon a napon válik esedékessé, amelyik napon letelik a 25, 30, illetve 40 év.

A jutalom mértéke:
– 25 év közalkalmazotti jogviszony esetén 2 havi,
– 30 év közalkalmazotti jogviszony esetén 3 havi, és
– 40 év közalkalmazotti jogviszony esetén 5 havi illetményének megfelelő összeg, melybe bele kell számítani az ágazati, illetve szakmai sajátosságokra figyelemmel kifizetett pótlékokat is.

Amennyiben a munkáltató nem tesz eleget jogszabályi kötelezettségének és a jubileumi jutalmat nem állapítja meg, és nem fizeti ki automatikusan, nem érdemes sokáig várni, ugyanis a jutalom kifizetésére vonatkozó (munkajogi) igény 3 év alatt évül el.