A polgári per keresetlevéllel indul, melyet a felperesnek kell benyújtania az alperessel szemben.

Amennyiben a keresetet indító személy jogi képviselő nélkül jár el, keresetét csak az erre rendszeresített nyomtatványon nyújthatja be.

Keresetlevél beadása történhet elektronikus úton; papír alapon vagy szóban a bíróságon. A felperes és az alperes adatait, illetve a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság megnevezését egyaránt tartalmaznia kell. Továbbá meg kell jelölni azt a jogi igényt, amelynek a védelmét kéri a bíróságtól.

Fontos előadni az adott ügy szempontjából releváns tényeket, valamint ezen tények bizonyítása is a keresetet megindító személyt terheli. Kifejezésre kell juttatni, hogy mire irányul pontosan a kereseti kérelem és milyen döntést szeretne a bíróságtól. Kötelező eleme az eljárási illeték megfizetése és a pertárgy értékének megjelölése.