Ha az adós tartozását elismeri, de nem tud fizetni, akkor kérheti tartozásának részletekben való megfizetésének, illetve a fizetési határidő halasztásának az engedélyezését. Erre csak és kizárólag az ellentmondásra nyitva álló határidőben, azaz az fmh. kézhezvételtől számított tizenöt napon belül van lehetősége.

Ha hozzájárulunk a kötelezett kérelméhez, vagy az a felek méltányos érdekeit a közjegyző döntése alapján nem sérti, a közjegyző kivételesen helyt adhat az adós kérelmének. Ha a kötelezett bármely részletet elmulaszt megfizetni, az tartozás egésze egyben válik esedékessé, és jogosultak leszünk végrehajtási eljárást indítani a meg nem fizetett követelés végrehajtására.

A részletfizetés, illetve a fizetésre halasztás iránti kérelem is díjköteles beadvány, amelyet természetesen az adós nyújt be. Az adósnak a díjalap 1%-át, de minimum 8.000, maximum 15.000 forintot kell megfizetnie a MOKK részére.