Foglaljuk össze mikor tekinthető kézbesítettnek egy levél.

Amennyiben a postai úton küldött hivatalos levél átvételét megtagadják, azt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni.

A kézbesítési vélelem beálltát nem lehet megállapítani, abban az esetben, ha a kézbesítés helyettes átvevő részére történt és ő ellenérdekű félnek minősül.

A küldeményt a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, feltéve, hogy a küldemény ’nem kereste’ jelzéssel érkezett vissza a feladóhoz.

Abban az esetben, ha a kézbesítés nem volt szabályszerű, illetve a címzett önhibáján kívül nem tudta átvenni a levelet lehetőség van a kézbesítési vélelem megdöntésére. Erre a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül van lehetősége a címzettnek. Az objektív határidő pedig a vélelem beálltától számított 6 hónap. Fontos megemlíteni, hogy önhibának számít az is, ha a nyilvántartásban nem a címzett valós lakcíme szerepel.