Diplomás GYED-re az az anya jogosult, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

– az általános szabályok szerint gyermekgondozási díjra nem jogosult, (például, mert nem biztosított, vagy a gyermeke születését megelőző 2 éven belül nem rendelkezik legalább 365 napi előzetes biztosítási idővel),
– a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben – a külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzés kivételével – teljes idejű képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe.

Két aktív félév megállapításához a gyermek születését megelőző két éven belüli aktív félévekben összesen 260 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni.
– a gyermeke a hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik,
– a gyermeket saját háztartásában neveli,
– magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és
– a gyermeke születésének időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.

A vér szerinti apa akkor lehet jogosult diplomás GYED-re, ha az anya meghal, vagy a fent felsorolt feltételek valamelyikének nem felel meg. A vér szerinti apának a diplomás GYED – anyára vonatkozóan felsorolt – valamennyi jogosultsági feltételének meg kell felelnie.

2020. január 1-től az a diplomás GYED-ben részesülő anya (illetve apa) is jogosult lehet diplomás GYED-re, akinek az ellátás folyósítása alatt vagy annak megszűnését követő 1 éven belül születik meg az újabb gyermeke.